نقشه سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
معاون دانشجويي و فرهنگي
Collapse مديریت دانشجويي مديریت دانشجويي
مدیر دانشجویی
Collapse اداره تغذیهاداره تغذیه
معرفی پرسنل و شرح وظایف
مکان ها و زمان های توزیع غذا
برنامه غذایی
نحوه استفاده از سیستم اتوماسیون
نکات بهداشتی و دانستنی ها
اطلاعیه ها
گزارش عملکرد
Collapse اداره خوابگاههااداره خوابگاهها
معرفی اداره خوابگاه ها و کارکنان
Collapse معرفی خوابگاه هامعرفی خوابگاه ها
معرفی خوابگاه های دولتی
معرفی خوابگاه های نیمه دولتی
مراحل ثبت نام وتسویه حساب
آیین نامه خوابگاه
اطلاعیه ها
عملکرد اداره خوابگاه
تقویم کاری
Collapse هفته خوابگاه هاهفته خوابگاه ها
سال94
تماس باما
پژوهش های خوابگاهی
Collapse  اداره تربیت بدنی اداره تربیت بدنی
معرفی اداره تربیت بدنی
پرسنل اداره تربیت بدنی
Collapse آشنایی با مجتمع‌های ورزشیآشنایی با مجتمع‌های ورزشی
مجتمع ورزشی شهدای دانشگاه
مجتمع ورزشی غدیر
امکانات ورزشی
Collapse برنامه هفتگی برنامه هفتگی
مجتمع ورزشی شهدا
مجتمع ورزشی غدیر
المپیاد ورزشی دانشجویان
Collapse برنامه های مسابقات ورزشیبرنامه های مسابقات ورزشی
کارمندان
هیئت علمی
دانشجویان
المپیاد ورزشی کارکنان
فعالیتهای فوق برنامه
مقالات ودانستنیهای ورزشی
آشنایی با رشته های ورزشی
گزارش عملکرد
Collapse اداره صندوق رفاه دانشجوییاداره صندوق رفاه دانشجویی
معرفی اداره رفاه
تسهیلات
فرم ها
صندوق رفاه دانشجویی
دستوالعمل هاوآیین نامه ها
Collapse مدیریت تعالی فرهنگی و امور فوق برنامه مدیریت تعالی فرهنگی و امور فوق برنامه
آشنایی بامدیریت تعالی فرهنگی
معرفی وشرح وظایف مدیر
معرفی شرح وظایف پرسنل
Collapse آیین نامه ها و مقرراتآیین نامه ها و مقررات
آیین نامه های انجمن های علمی دانشجویی
آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی
آیین نامه نشریات دانشجویی
آیین نامه تشکل های اسلامی دانشجویان
آیین نامه های کانون ها
Collapse کانون ها وتشکل هاکانون ها وتشکل ها
Collapse کانون قرآن وعترتکانون قرآن وعترت
معرفی کانون
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتهاوبرنامها
افتخارات
Collapse کانون کتابداری واطلاع رسانیکانون کتابداری واطلاع رسانی
معرفی کانون
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتهاوبرنامه ها
افتخارات
انجمن های علمی دانشجویی
Collapse کانون فیلم وتئاترکانون فیلم وتئاتر
معرفی کانون
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتهاوبرنامه
افتخارات
Collapse کانون علم ومهرکانون علم ومهر
معرفی کانون
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتهاوبرنامه ها
افتخارات
Collapse کانون شعروادبکانون شعروادب
معرفی کانون
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتهاوبرنامه ها
افتخارات
Collapse کانون هلال احمرکانون هلال احمر
معرفی کانون
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتها وبرنامه ها
افتخارات
Collapse انجمن اسلامی دانشجویانانجمن اسلامی دانشجویان
معرفی انجمن
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتهاوبرنامه ها
افتخارات
Collapse جامعه اسلامی دانشجویانجامعه اسلامی دانشجویان
معرفی
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتها وبرنامه ها
افتخارات
Collapse بسیج دانشجوییبسیج دانشجویی
معرفی
اهداف
اساسنامه
معرفی مسئول
فعالیتهاوبرنامه ها
افتخارات
Collapse نشریات نشریات
Collapse کمیته ناظر بر نشریاتکمیته ناظر بر نشریات
معرفی
آیین نامه
اعضاء
ابلاغ ها
Collapse نشریات دانشگاهنشریات دانشگاه
حرف دل
فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی
نقاب
لنز
ضربان
ارغنون
انعکاس
درنگ
چشم به راه
هلال دانشجو
کنجیر
تش باد
نگاهی نو
لیمر
شکرستان
روشنا
دیده بان
Collapse جشنواره هاجشنواره ها
Collapse جشنواره قرآن و عترتجشنواره قرآن و عترت
Collapse بیست و دومین جشنوارهبیست و دومین جشنواره
معرفی
فرم های ثبت نام
آیین نامه
ابلاغ ها
کمیته اجرایی
Collapse جشنواره فرهنگیجشنواره فرهنگی
Collapse هشتمین جشنوارههشتمین جشنواره
معرفی
کمیته اجرایی
اخبار جشنواره
آیین نامه
ابلاغ ها
سفیران جشنواره
Collapse جشنواره دانشجوی نمونهجشنواره دانشجوی نمونه
Collapse بیست و پنجمین جشنوارهبیست و پنجمین جشنواره
معرفی
آیین نامه
Collapse کمیته داوری دانشگاهیکمیته داوری دانشگاهی
پژوهشی
آموزشی
فرهنگی
صورت جلسات جشنواره دانشجوی نمونه
Collapse معرفی شوراهامعرفی شوراها
Collapse شورای فرهنگیشورای فرهنگی
اعضاء
صورتجلسه
آیین نامه ومقررات
کمیته نظارت برتشکل ها
عملکرد
گالری تصاویر
فرم ها
Collapse اداره مشاورهاداره مشاوره
معرفي اداره مشاوره
نویت دهی اداره مشاوره
مباحث روانشناختی
معرفی کتاب ها
معرفی کتابخانه رشد
بروشور
Collapse شورای انضباطيشورای انضباطي
معرفی پرسنل
Collapse معرفی شورامعرفی شورا
بدوی
تجدیدنظر
Collapse اعضای شورااعضای شورا
اعضای شورای بدوی
اعضای شورای تجدیدنظر
Collapse فعالیتهافعالیتها
Collapse کلاسهای آموزشیکلاسهای آموزشی
دانشجویان
کارمندان
آیین نامه هاو مقررات
گالری تصاویر
آموزش کارکنان
Collapse خدمات معاونتخدمات معاونت
Collapse خدمات الکترونیکخدمات الکترونیک
سامانه اتوماسیون تغذیه
سامانه صندوق رفاه دانشجویی
Collapse خدمات غیرالکترونیکخدمات غیرالکترونیک
Collapse فرم هافرم ها
درخواست کار دانشجویی
آیین نامه ها
Collapse آلبوم تصاویرآلبوم تصاویر
اداره تربیت بدنی
Collapse ویژه نامه هاویژه نامه ها
ماه رمضان
ماه محرم
میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)
پشت پرچین بهشت
سالنامه آماری
نظر سنجی
تماس با ما
< >