اداره رفاه


 

 شرح وظايف اداره رفاه :

1- اعطای تسهیلات اعم از وام تحصیلی – وام مسکن – وام ضروری – وام خرید کالا - وام بیمه – وام کمک هزینه خاص – ودیعه مسکن به دانشجویان متقاضی
2- تشکیل شورا و انتخاب دانشجوی نمونه
3- اخذ گواهی موقت و یا دائم جهت دانش آموختگان
4- تحت پوشش قراردادن بیمه حوادث جهت کلیه دانشجویان
5- اختصاص و توزیع بن کتاب به کلیه دانشجویان
6- بازدید از منازل دانشجویان متقاضی و واجد شرایط وام مسکن و ودیعه مسکن
7- ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجویان در تهران
8- ارتباط مستمر با آموزش دانشگاه
9- توزیع لوازم پزشکی بین دانشجویان متقاضی بصورت وام
10- تشکیل پرونده جهت دانشجویان جدید الورود و دانشجویان فاقد پرونده
11- تسويه حساب دانشجويان دانش آموخته وصدور فيش بازپرداخت


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >