دستورالعملها وآیین نامه ها

1391/11/7 0:0

 

 1-قانون اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان

 2-آیین نامه نحوه  استفاده ازتسهیلات

3-دستوالعمل نحوه بازپرداخت تسهیلات

4. آیین نامه شورای صنفی دانشجویان

5. دستورالعمل اجرایی شورای صنفی دانشجویان  


تاریخ بروز رسانی:   10 خرداد 1394

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >