تسهيلات

1391/2/5 0:0

 

وام های دانشجویی: 
 
 1- وام تحصیلی : 

به کلیه دانشجویان شاغل به استثناء دانشجویان شاغل و بورسیه با رعایت حداقل واحد و با رعایت طول تحصیل که در آیین نامه قید گردیده وام تحصیلی تعلق میگیرد.
 

2- وام مسکن :  

به کلیه دانشجویان غیر خوابگاهی با اجاره نامه در شهر محل تحصیل به استثناء دانشجویان شاغل و بورسیه با رعایت حداقل واحد و با رعایت طول تحصیل که در آیین نامه قید گردیده وام مسکن تعلق میگیرد.
 

3- وام ضروری :

وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مواجه می شوند در قالب امتیاز بندی که در آیین نامه قید گردیده به میزان مصوبات هیات امنا وام ضروری تعلق میگیرد.

4- ودیعه مسکن :  

ودیعه مسکن به دانشجیان متاهل غیر خوابگاهی حداکثر به میزان مصوبات هیات امنا برای هر شهربا سپردن سفته به میزان ودیعه دریافتی با ضامن معتبر ودیعه مسکن پرداخت میگردد.که بلافاصله بعد از پایان تحصیل بصورت یکجا مسترد میگردد.  

5- وام بیمه :

وام بیمه به همه دانشجویان دوره روزانه به استثنای مقاطع تخصصی و phd در چارچوب مقررات قانون بیمه همگانی 50 درصد از سرانه بیمه در قالب وام پرداخت میگردد.
 

6- اعطای کمک در موارد خاص به دانشجویان :  

کمک خاص به منظورتامین بخشی از هزینه های تحصیلی و معیشتی دانشجویانی که دچار خسارت بیماری یا حادثه گردیده اند برای یکبار حداکثر به میزان مصوبات هیات امنا به صورت کمک بلاعوض پرداخت میگردد.  

7- وام خرید کالا :  

وام خرید کالا به دانشجویان متقاضی خرید از فروشگاه الکترونیک صندوق به میزان مصوب هیات امنا و طبق ضوابطی که توسط صندوق تعیین میگردد وام خرید کالا تعلق میگیرد.  

شرایط ثبت نام متقاضیان وام :  

شرایط عمومی :

1- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون اسلامی
2- دارا بودن اولویت نیاز مالی
3- سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر

شرایط آموزشی :

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی به استثناء دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحد های مورد لزوم (6 واحد)
 


تاریخ بروز رسانی:   5 ارديبهشت 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >