معرفي معاون دانشجويي و فرهنگي

1395/8/12 0:0

 

معاون دانشجویی و فرهنگی:

جناب آقای مهندس محمدمهدی محمدی

آشنايي با معاونت دانشجويي و فرهنگي  

معاونت دانشجويي وفرهنگي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر يكي از محوري ترين و حساس ترين معاونت هاي دانشگاه است كه ارتباط مستقيم با دانشجويان داشته و فراهم كننده نيازهاي عمومي دانشجويان و مدافع حقوق آنها در دانشگاه است.  

شرح وظايف :  

1. اداره كليه امور دانشجويي دانشگاه ( خوابگاه، تغذيه،رفاهي ، تربيت بدني ، مشاوره، تداركات ، امور عمومي ، اياب و ذهاب)
2. مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي
3. نظارت بر اجراي قوانين و آئين نامه هاي دانشجويي
4. تدوين و پيشنهاد اصول مشاوره دانشجويي
5. برنامه ريزي امور فوق برنامه دانشجويي
6. نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي ،سياسي و اجتماعي دانشگاه
7. برنامه ريزي براي گسترس وتعميق ارزشها ي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشگاه
8. اجرايي كردن برنامه هاي پيشنهادي معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت مطبوع
9. پيشنهاد برنامه هاي لازم به شورا ي فرهنگي دانشگاه
10. حمايت و تشويق در پژوهش ها ي فرهنگي دانشجويي
11. جذب حمايت هاي مادي و معنوي مردمي درحوزه دانشجويي وفرهنگي

 

 


تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1395

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >