مکان ها و زمان های توزیع غذا

1395/7/28 0:0

 مکان های توزیع غذا:

توزیع ناهار در دو سلف پردیس دانشگاه و سلف پزشکی می باشد.

دانشجویان در صورت تمایل می تواند نسبت به رزرو غذا در سلف 1 و 2 اقدام نمایند.


توزیع شام و صبحانه در 9 سلف ذیل می باشد . 

 

خوابگاه شماره سلف
پردیس 1
آریانا 1 6
آریانا2 8
آریانا 3 7
آریانا 4 9
   
سینا 4
صدف 3
مطهری(متاهلی) 5

زمان های توزیع ناهار و شام:

 (( ناهار))


از روز شنبه الی 4شنبه از ساعت 11:30 الی 13:30 و در روز 5 شنبه از ساعت 11:30 الی 13:00


 

 ((شام))


توزیع شام از روز شنبه الی سه شنبه از ساعت 17:30 الی 19 می باشد توزیع شام در روز چهارشنبه به همراه ناهار می باشد.

 


 تذکر : دانشجویانی که موفق به رزرو نشده اند می توانند در صورت اضافه بودن غذا از ساعت 13:15برای ناهار و از ساعت 18:15 برای شام ژتون اضطراری به قیمت 25000 ریال دریافت کنند.

 
 


تاریخ بروز رسانی:   13 آبان 1395

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >