مکه


 

 تحصيلات : کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی
سمت : کارشناس تربیت بدنی  

شرح وظایف : 

 
1- مطالعه و بررسی جهت برنامه ریزی کلاسهای آموزشی ورزشی.
2- همکاری در فراهم آوردن امکانات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی ورزشی جهت عموم ورزشکاران در سطح دانشگاه.
3- تماس با موسسات فرهنگی، محققان، متخصصان و اساتید بمنظور کسب اطلاعات جدید ورزشی.
4- مطالعه و تحقیق در زمینه متدهای ورزشی در جهت ارتقا سطح علمی دانشجویان ورزشکار.
5- همکاری در تدوین مواد درسی و آموزشی و تهیه جزوات تئوری و عملی مورد نیاز دروس تربیت بدنی و رشته های مختلف ورزشی.
6- شرکت در جلسات تمرین و انجام راهنمائیهای لازم به دانشجویان ورزشکار.
7- اجرای برنامه های آموزشی لازم جهت بالابردن مهارت ورزشکاران براساس اصول فنی ورزشی.
8- همکاری در نظارت بر امر تعیین استانداردهای و مشخصات فنی اماکن ورزشی و تفریحی و تاسیسات مربوط در دانشگاه.
9- شرکت در کارگاههای آموزشی ورزشی جهت بررسی نیازها و تهیه و تنظیم و بهبود برنامه های ورزشی و تفریحی از طریق جمع آوری پرسش نامه و اطلاعات لازم.
10- تدریس در کلاسهای تربیت بدنی 1و2 دانشجویان بنا به در خواست دانشکده های تابعه.
11- همکاری در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم ورزش در سطح دانشگاه با همکاری گروه آموزشی تربیت بدنی.
12- بررسی، مطالعه و انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در زمینه های مختلف ورزشی.
13- ارزشیابی کاردانشجویان در امور ورزشی با همکاری گروه آموزشی ذیربط.
14- پیش بینی و نظارت در تهیه وسایل ورزشی مورد استفاده دانشجویان و کارکنان دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.
15- انجام سایر امور محوله مطابق مقررات طبق دستور مافوق.
 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >