قهرمانی خوابگاه پردیس 2 در مسابقات والیبال دو نفره خوابگاه های دختران دانشجو

8 دی 1395

مسابقات بین خوابگاهی در  روز دو شنبه  مورخ 95.9.29 از در سالن شهدای دانشگاه (سایت پردیس) آغاز شد. در روز دوشنبه مورخ 95.10.6و در دیدار نهائی تیم بهداشت محیط از خوابگاه پردیس 2 موفق به کسب مقام قهرمانی مقابل،  شاهین تیمی دیگر از خوابگاه پردیس2 شد. ضمن اینکه تیمهای پزشکی از آریانا 1 و بهداشت عمومی مقامهای سوم و چهارم را کسب نمودند.


اسامی نفرات برتر این مسابقات:
مقام اول
فاطمه باصره ، اعظم احمدپور، محدثه کشاورز  و نادیا ایزدی
مقام دوم
 رقیه تنو، عاطفه پورات، زهرا اهرمی و افسانه قلی پور
مقام سوم
فاطمه امیری، زهرا بحرینی، طاهره باقری و ساناز ولی پور

 
                                                                                                                اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.