همایش پیاده روی خانوادگی اساتید و پرسنل دانشگاه به مناسبت دهه فجر به همراه جوایز نفیس

پنج قسمت اول فقط اطلاعات اساتید/ پرسنل ثبت گردد.
می توانید با ثبت اطلاعات اعضای خانواده خود (همسر و فرزند) در این همایش پیاده روی شرکت دهید.
کاربر گرامی ، زمان ثبت اطلاعات در این فرم به پایان رسیده است
< >