فرم درخواست کار دانشجویی

تذكر :تكميل اين فرم الزاماً به معني بكار گيري دانشجو نمي باشد

نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :  
ایمیل :
تلفن :  

رشته تحصیلی/ دانشکده *

مقطع تحصیلی *

نوع کار دانشجویی مورد نیاز *

تعداد واحد های گذرانده *

نام خوابگاه/ دانشکده *

شماره اتاق *

تلفن همراه *

محل و نوع فعالیت *

اداره/ معاونت بکار گیرنده *

شماره حساب بانک تجارت *
الزاما شعبه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۱
 

< >