آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

1395/9/6 0:0

 

انجمن های علمی دانشجویی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و کارگروهی، افزایش مهارت های عملی و همچنین بهره گیری از توانمندی و
خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و ایجاد کارآفرینی، در عرصه های مختلف دانش سلامت با حمایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت
می پردازند.

برای دانلود آیین نامه، دستور العمل اجرایی و نمونه اساسنامه انجمن های علمی دانشجویی می توانید به لینک ای زیر مراجعه کنید:

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

دستور العمل اجرایی کانون های علمی دانشجویی

نمونه اساسنامه


تاریخ بروز رسانی:   16 آذر 1395

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >