معرفی مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

1395/2/20 0:0

دکتر علی حمیدی

تحصیلات :
PhDکتابداری و اطلاع رسانی


سمت های اجرایی :
مدیر پژوهشی و ارزیابی تحقیقات دانشگاه 94-93
مدیر اطلاع رسانی و شبکه پژوهش 93-92


شرح وظایف :

نظارت بر کلیه فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه ی دانشگاه از جمله (تدوین برنامه های استراتژیک دانشگاه و فعالیتهای کانونهای دانشجویی، تشکلهای دانشجویی، اردوها، کلاسهای آموزشی، برگزاری اعیاد و جشنها جهت کلیه دانشجویان و نشریات) – دبیر کمیته عفاف و حجاب، دبیر کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی، دبیر کمیته قرآن پژوهی.

 

دریافت فایل رزومه

کلمات کلیدی:
معرفی         مدیر     دانشجویی    

تاریخ بروز رسانی:   13 آبان 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >