شورای انضباطی تجدید نظر

1394/10/19 0:0

شورای انضباطی تجدید نظر: در صورت اعتراض دانشجو نسبت به رأی صادره در شورای انضباطی بدوی پرونده وی جهت بررسی مجدد به شورای تجدیدنظر ارجاع می گردد.

کلمات کلیدی:
شورای         انضباطی         تجدید     نظر    

تاریخ بروز رسانی:   19 دی 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >