شورای بدوی انضباطی

1395/2/19 0:0

شورای بدوی انضباطی: اولین مرحله رسیدگی به شکایات در این شورا می باشد که پس از بررسی های لازم و انجام مراحل مقدماتی پرونده در این شورا رسیدگی و رأی اولیه صادر می گردد.


تاریخ بروز رسانی:   13 آبان 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >