اعضای شورای تجدیدنظر

1394/10/19 0:0

1. رییس شورا: دکتر علیرضا رییسی


2. دبیر شورا: مهندس محمدمهدی محمدی


3. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری: حجت الاسلام عباس دشتی

4. عضو هیأت علمی: مهندس عبدالمجید تمجیدی


5. عضو هیأت علمی: دکتر سیدمجتبی جعفری


6. عضو دانشجویی: محمد زبیری

کلمات کلیدی:
اعضا.شورا.تجدیدنظر    

تاریخ بروز رسانی:   20 دی 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >