مدير امور دانشجويي

1391/2/26 0:0

مدیر دانشجویی:

 

مديريت امور دانشجويي يكي از مديريت هاي زير مجموعه حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي مي باشد كه وظيفه برنامه ريزي، نظارت و پيگيري امور معيشتي و رفاهي دانشجويان را بر عهده دارد. احترام به شخصيت دانشجويان و تکريم انساني آنها، اهميت دادن به ويژگي هاي قومي، فرهنگي، فردي و شخصيتي، ايجاد تعامل و تشريک مساعي با دانشجويان در رفع مشکلات رفاهي و معيشتي همواره در سرلوحه فعاليت هاي اين مديريت قرار دارد.

اين مديريت در قالب سه اداره اصلي (امور خوابگاهها، تغذيه، رفاه و تعاون) و با همكاري تنگاتنگ واحدهاي امور رايانه، حسابداري، تداركات ، امور قراردادها، اموراداري و دبيرخانه و همچنين تعامل مستمر با مديريت تعالي فرهنگي و فوق برنامه، مديريت تربيت بدني و اداره مشاوره و راهنمائي دانشجويي همواره در جهت ارتقاء خدمت رساني به دانشجويان عزيز قدم بر مي دارد.

 

شرح وظایف مدیریت دانشجویی

1. برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.

2. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.

3. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.

4. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.

5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.

6. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.

7. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاههاي دانشجويي.

8. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاهها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

9. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاههاي دانشجويي.

10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليتهاي فوق برنامه در خوابگاههاي دانشجويي.

11. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاههاي دانشجويي.

12. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ماهانه و فصلي دانشجويان.

13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.

14. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاههاي دانشجويي.

15. بازديدهاي مستمر از خوابگاههاي دانشجويي و سلف سرويسها، به منظور رفع مشكلات و نارسايي هاي موجود.

16. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات كاركنان حوزه مديريت دانشجويي به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشكلات دانشجويي .

17. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهي دانشجويان در خوابگاهها و سلف سرويس هاي دانشجويي.

18. استفاده از تجارب ارزشمند ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي عالي در زمينه خدمات رفاهي دانشجويان.

 


تاریخ بروز رسانی:   17 آذر 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >