معرفی پرسنل اداره تربیت بدنی

1395/10/25 0:0

ردیف

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

1

علی کمالی

مسئول اداره تربیت بدنی

2

سیما مکـه

کارشناس ارشد تربیت بدنی

3

فاطمه حسینی

کارشناس تربیت بدنی

4

اسماعیل رامین

کارشناس تربیت بدنی

5

پرهام زاهدی

کمک کارشناس تربیت بدنی

6

منوچهر عمرانی

کمک کارشناس تربیت بدنی

7

علیرضا جشان

تدارکات تربیت بدنی


   
تعداد بازدید:   ۱۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >