علل و پیامدهای نهضت حسینی
1

19 آبان 1392
فداکاري و بصيرت، لازمه ي دفاع از دين
عاشورا پيامها و درسهايي دارد. عاشورا درس مي دهد که بايد براي حفظ دين فداکاري کرد. در راه قرآن بايد از همه چيز گذشت. درس مي دهد که در ميدان نبرد حقّ و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پيرو جوان، شريف و وضيع، امام و رعيّت، همه با هم در يک صف قرار مي گيرند و جبهه ...

 

19 آبان 1392
قیام هوشمند عاشورا زمینه ساز پیشرفت اندیشه عدالت اجتماعی

 

19 آبان 1392
چهره ي بي زوال خورشيد عاشورا

 

19 آبان 1392
کربلا از منظر اندیشمندان جهان

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >