شورای انضباطی تجدید نظر

1394/10/19 0:0

شورای انضباطی تجدید نظر: در صورت اعتراض دانشجو نسبت به رأی صادره در شورای انضباطی بدوی پرونده وی جهت بررسی مجدد به شورای تجدیدنظر ارجاع می گردد.

کلمات کلیدی:
شورای         انضباطی         تجدید     نظر    
تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >