راز قدرت نوجوانان ازپل

1391/8/2 0:0

حالااين راز بزرگ چيست؟ وچه كاري مي تواند براي شما انجام دهد؟ خوب اگر تاكنون با تمام وجود آرزويي داشته ايد ولي براي رسيدن به آن ندانسته ايي چه كاري بايد انجام دهيد ، كتاب راز قدرت نوجوانان براي شناخت شما نوشته شده است .رازتا امروزبه ميليونها انسان در سراسر دنيا نشان داده چگونه زندگيشان را متحول كرده وكاري كنند تا روياهايشان به حقيقت بپيوندد وشما هم مي توانيد اين كار راانجام دهيد .
راز به شما قدرت مي دهد هرآنچه را انتخاب مي كنيد داشته باشيد ، هرآنچه را دلتان مي خواهد انجام دهيد وهرآنچه آرزو داشتيد به آن برسيد.
رازدرباره عزت نفس ثروت موفقيت روابطي عالي ، سلامتي، بهتر حرف مي زند واينكه هرآنچه دردل آرزو مي كنيد،بي شك به آن دست خواهيد يافت.

 

                                                                                     


   
تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >