آداب معاشرت با هم اتاقی


1395/2/18 0:0

آداب معاشرت با هم اتاقي
زندگي در يک اتاق کوچک خوابگاه دانشجويي، همراه با يک يا چند فرد کاملاً غريبه، کار آساني نيست و مهارت هاي خاصي لازم
دارد. مهارت هايي که براي هر فردي، به ويژه دانشجوي ساکن خوابگاه مفيدند، عبارتند از: مهارت خودآگاهي، همدلي، کنترل
هيجان هاي منفي، کنترل اضطراب، حل مسئله، تصميم گيري، برقراري ارتباط مؤثر و... . در کنار اين مهارت ها، آموختن برخي اصول
اولية آداب معاشرت با هم اتاقي، يکي از ضروري ترين آموزش ها براي يک دانشجوي ساکن خوابگاه است.
به نکات ذيل توجه فرماييد:
مؤدب باشيد؛
در هر شرايطي مؤدب باشيد و با احترام با طرف مقابل، صحبت کنيد. نيازي نيست که حتماً با هماتاقي خود دوست صميمي شويد؛
فقط احترام بگذاريد و ادب را رعايت کنيد.
اطراف خود را تميز نگه داريد؛
اگر چه ممکن است نظافت و پاکيزگي اتاق در زماني که شما امتحان داريد و هزاران کار ديگر باقي مانده، بي اهميت به نظر برسد،
اما اين اتاق تنها متعلق به شما نيست. بنابراين، کثيف بودن و به هم ريختن آن، نوعي گستاخي محسوب مي شود. حتماً لباس هاي
کثيف خود را جهت شست وشو در جاي مخصوصي قرار دهيد. وسايل اضافي و مورد دور ريختني را جمع آوري کنيد. تخت خود را
مرتب کنيد و توجه داشته باشيد که شما در يک اتاق، زندگي مي کنيد و جمع و جور کردن يک اتاق، وقت چنداني نمي گيرد.
وقتي هم اتاقي شما به سکوت و آرامش نياز دارد، سکوت را رعايت کنيد؛
به نياز هم اتاقي خود توجه کنيد. وقتي او از شما تقاضايي دارد و شما خلاف آن عمل مي کنيد، رفتاري گستاخانه داشته ايد. وقتي
هم اتاقي شما مشغول مطالعه است و به سکوت احتياج دارد، گفت وگوي تلفني خود را با دوستتان در جاي ديگري انجام دهيد. اگر
مي خواهيد موسيقي گوش کنيد و او مايل نيست، با گوشي )هدفون( اين کار را انجام دهيد.
هرگز مزاحم هم اتاقي خود نشويد؛
خوابيدن مفيد و کافي، يکي از منابع مهم حفظ انرژي براي يک دانشجوست. پس اگر ديرتر به خوابگاه رسيده ايد و هم اتاقي شما
خواب است يا در ساعت خواب، شما مايل به بيدار ماندن هستيد، به حقوق هم اتاقي خود احترام بگذاريد و مزاحم خواب وي نشويد.
هرگز بدون اجازه از وسايل هم اتاقي خود استفاده نکنيد
مسئله فوق همه متعلقات فرد را شامل مي شود؛ مانند خوراکي هاي وي. هرگز به طور پنهاني، وسايل هم اتاقي خود را جست وجو
نکنيد و بدون اجازه از وسايل و از خوراکي هايش استفاده نکنيد. اين مسئله براي برخي افراد، ممکن است وسوسه کننده باشد؛ اما
شما مي توانيد بر اين ميل غلبه کنيد.
درباره نحوه ملاقات با دوستان، منطقي باشيد؛
ممکن است شما دوستان بسيار زيادي خارج از خوابگاه داشته باشيد؛ اما به ياد داشته باشيد که اين اتاق، مخصوص شما تنها
نيست. اگر دوستتان مي خواهد ساعت زيادي را در آن جا بماند، حتماً از هم اتاقي خود اجازه بگيريد و از دوستتان بخواهيد که رفتاري
همراه با ادب و احترام با هم اتاقي تان داشته باشد و در عوض، شما نيز نسبت به ميهمانان هم اتاقي خود، مؤدب و خوشرو باشيد.
هرگز کاري را که موجب ناخشنودي هم اتاقي تان مي شود، انجام ندهيد؛
اگر هم اتاقي شما حساسيت هاي خاصي نسبت به برخي رفتارها و کارها، مثلاً کوتاه کردن و تميز کردن ناخن در اتاق دارد و
موضوعاتي از اين قبيل، آن کار و رفتار را جلوي وي انجام ندهيد.
هرگز پشت سر هم اتاقي خود غيبت نکنيد؛
گاهي ممکن است مايل باشيد برخي عادت هاي آزاردهندة هم اتاقي خود را به دوستان صميمي تر خود بگوييد؛ اما هرگز اين کار را
نکنيد. اگر اين گفته ها به گوش هم اتاقي شما برسد )که اين موضوع بسيار راحت اتفاق مي افتد(، قطعاً موجب آزردگي، عصبانيت و
کينه توزي خواهد شد.
حل، کار ساده اي نيست، اما رفتاري به مراتب ¬ اگر مسئله اي با وي داريد، با خودش به طور مستقيم صحبت کنيد؛ و گرچه اين راه
پخته تر و مؤثرتر از غيبت کردن است.
هرگز اسرار هم اتاقي تان را فاش نکنيد؛
اگر هم اتاقي شما، رازي را با شما در ميان گذاشته و يا شما به طور اتفاقي و به دليل همجواري زياد، با برخي از اسرار محرمانة وي
آشنا شده ايد، هرگز آن را فاش نکنيد؛ زيرا اين عمل، کاري ناشايست و غير اخلاقي است و در طول زندگي، خودتان نيز دچار آن
خواهيد شد.
به وسايل هم اتاقي خود آسيب نرسانيد؛
تا جايي که امکان دارد، مراقب وسايل هم اتاقي خود باشيد و در صورتي که چيزي را شکستيد و يا آسيبي به وسيله اي زديد،
معذرت خواهي کرده، خسارت وارده را جبران کنيد. به رو نياوردن و انکار کردن مسئله، مي تواند موجب تعارض شود.
هرگز هم اتاقي خود را دست نيندازيد و تحقير نکنيد؛
شوخي با رعايت ادب و به طور مختصر، قابل قبول است؛ به ويژه وقتي بين دو دوست باشد؛ اما عقايدتان را درباره کارها و يا
رفتارهاي متناقض هم اتاقي تان، براي خودتان نگاه داريد.
دانشجوي سال اول، به اندازة کافي اضطراب دارد؛ چه رسد به اين که بخواهيد نگران هم اتاقي خود نيز باشيد. بنابراين، تلاش کنيد
که هم اتاقي خوبي باشيد. درک احساسات طرف مقابل، مي تواند همه چيز را در اتاق کوچک خوابگاه، خوش آهنگ و موزون سازد.

دریافت فایل پیوست


   
تعداد بازدید:   ۴


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

< >