دانشجویان


123
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه فوری جهت کلیه دانشجویان گرامی 1395/10/22
قابل توجه دانشجویانی که تاکنون موفق به ثبت نام وام نشده اند 1395/10/20
قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز(روزانه و شبانه) 1395/10/8
قابل توجه دانشجویان ورودی 1395نیمسال اول ودوم 1395/10/7
مسابقات فوتسال دانشجویان پسر به مناسبت 16 آذر 1395/8/25
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام علوی 1395/8/24
قابل توجه دانشجویان روزانه کارشناسی به بالاتسهیلات اعطایی بنیاد علوی درحمایت ازدانشجویان نیمسال اول96-95 مبلغ تسهیلات: 1395/8/16
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان) 1395/8/4
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام مسکن 1395/8/3
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری 1395/8/3
قابل توجه دانشجویان گرامی وام تحصیلی نیمسال اول 96-95 تمدید شد 1395/8/3
فراخوان بیست وپنجمین جشنواره دانشجویان نمونه 1395/7/28
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم خوابگاه سینا 1395/7/6
ثبت نام مشهدجهت دانشجویان 1395/5/17
قابل توجه کلیه دانشجویانی که جهت شرکت درنمایشگاه کتاب ثبت نام نموده اند 1395/2/20
نخستین کارگاه تخصصی نشریات" وپژه دانشجویان متقاضی انتشارنشریه ودست اندکاران" 1395/2/6
قابل توجه دانشجویان متقاضی انجام کار دانشجویی 1395/2/5
قابل توجه دانشجویان پزشکی و کارورزی 1395/1/31
قابل توجه دانشجویان روزانه کارشناسی به بالاتسهیلات اعطایی بنیاد علوی درحمایت ازدانشجویان 1395/1/24
اصلاحیه اطلاعیه "قابل توجه دانشجویان روزانه کارشناسی به بالا" 1394/10/26
123
 
< >